مجموعه محفظه ویبره سمت چپ (لنگری جوشی) HC100C
مجموعه محفظه ویبره سمت چپ (لنگری جوشی) HC100C